சமந்தாவின் உச்சக்கட்ட கவர்ச்சியால் ’ஊ சொல்றியா மாமா இல்ல உஊ சொல்றியா’ பாடலும், அதன் ஒத்திகை வீடியோவும் இணையத்தை கலங்கடித்து வருகிறது.


Source link